Tilsluttede tjenester - persondata

 • Har du spørgsmål om de persondata, der indsamles via vores tilsluttede tjenester?
  Herunder kan du finde vores svar på de spørgsmål.

  Hvorfor indsamler I mine personlige data?

  Deling af dine personlige data giver mulighed for at:

  • Etablere et personligt forhold mellem dig og Renaultkoncernen. Det er dette personlige forhold, der gør det muligt at orientere dig om status for dine ordrer i dine programmer eller at tilbyde dig specifikke tjenester, der passer til din situation.
  • Styrke forholdet efter salget ved for eksempel at tillade kundeservice nemt at kunne identificere dig for at tilbyde dig effektive og relevante løsninger i tilfælde af et problem.
  • Give dig mulighed for fuldt ud at tilsluttede tjenester såsom TomTom Traffic eller COYOTEserien.

  Persondata indsamles altid til et bestemt og defineret formål. Derudover kræver indsamlingen af disse oplysninger, at du bliver orienteret forud dit samtykke, når det er nødvendigt (til geolokaliseringsdata for eksempel).  

  Hvilke data indsamler Renault-koncernen via mine tilsluttede tjenester?

  Via brugen af Renault-apps eller forbindelsen til dit køretøj indsamler Renault-koncernen flere typer data, så du bedst muligt kan de tilsluttede tjenester såsom:

  • Personlige oplysninger via dine Renaultapps (My Renault, My ZE ...), så vi kan identificere dig og give dig adgang til bestemte tjenester. Eksempel: Din emailadresse er nødvendig, for at du kan få adgang til dine personlige områder i disse apps.
  • Data, der kan være indirekte knyttet til din identitet, såsom dit køretøjs identifikationsnummer (VIN), som f.eks. giver dig mulighed for at tilføje dit køretøj til din virtuelle garage i dine apps.
  • Tekniske data, der er specifikke for dit køretøj, f.eks. dæktryk eller batteriniveau, hvis du har en elbil, så du kan spore oplysningerne i tilfælde af uregelmæssigheder.
  • Brugsdata for dit køretøj så du for eksempel kan spore dine resultater for økokørsel med hensyn til forventning, acceleration eller forbrug.
  • Geolokaliseringsdata, som gør, at du f.eks. kan nå fra din aktuelle placering til din destination ved hjælp af vores navigationssystemer i køretøjet.

  Hvad gør Renault-koncernen med mine data?

  Renault behandler og sikrer dine data, så du kan få adgang til alle dine tjenester.

         For at forbedre dit kundeforhold kan disse data deles med forskellige datterselskaber i Renault-koncernen og med visse app- og tjenesteudbydere, der er tilknyttet gennem en forpligtelse, der sikrer fortrolighed. For eksempel: Brug af navigationstjenesten TomTom Traffic kræver, at visse data deles med vores leverandør TomTom, for at tjenesten kan fungere.

  Nogle administrative eller offentlige myndigheder (autoriserede tredjeparter) kan også på særlig anmodning kræve, at Renault-koncernen deler visse data.

  Hvad er mine rettigheder?

  Du har flere rettigheder vedrørende behandlingen af dine data, alene begrundet i din identitet:

  • Ret til information: Al indsamling af dine data kræver, at du først informeres herom. 
  • Ret til adgang: Du kan til enhver tid få adgang til de indsamlede oplysninger om dig, hvis du anmoder om det.
  • Ret til rettelser: Du har ret til at anmode om at få rettet oplysninger om dig, hvis det viser sig, at de er unøjagtige eller forældede.
  • Ret til indsigelse: Du har også ret til at gøre indsigelse mod, at data om dig behandles, hvis det kan berettiges i en legitim begrundelse.
  • Ret til overførsel af data: Du har ret til i et struktureret format at modtage de personoplysninger om dig, som du har leveret til Renaultkoncernen, og kræve, at de overføres til en anden behandlingsinstans.

  Hvor længe opbevares mine data?

  Renault-koncernen forpligter sig til at opbevare dine data i en begrænset periode, der er nødvendig for at udføre tjenesterne, medmindre der er en retlig forpligtelse til at opbevare og arkivere visse data.

  Er mine data sikre?

  Ja, dine data opbevares på sikre servere. Renault-koncernen etablerer – og kræver af sine partnere – passende sikkerheds- og beskyttelsesforanstaltninger for data i overensstemmelse med de nyeste teknologier for at sikre beskyttelse af dine personlige oplysninger. 

  Når behandlingen af data indebærer, at de skal overføres, sikrer Renault koncernen sig, at overførslen foregår under passende forhold for at sikre et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse, sikkerhed og fortrolighed.

  Hvordan kan jeg stoppe indsamlingen af mine data?

  Du kan aktivere/deaktivere delingen af dine data i køretøjet direkte på skærmen til dit R-Link-system ved at vælge "Indstillinger" i menuen "Mine apps"/"Mine tjenester" (afhængigt af version) og derefter "Privatliv"/"Datadeling" (afhængigt af version).

  Deaktivering af datadeling deaktiverer overførslen af data fra dit køretøj. Du skal genaktivere datadelingen for at udnytte de tilsluttede tjenester igen.

  Hvis du har en elbil og bruger My Z.E.-appen, kan du også aktivere/deaktivere indsamlingen af data i My Z.E.-appen under fanen "Indstillinger for mit køretøj" og derefter "Køretilstand".